לערוס די ז'קלין


לערוס די ז’קלין

הצגה דו לשונית מרוקאית/עברית

צחוק עד דמעות מועדים

תאריך יום שעה הזמנת כרטיסחוברת עונת המנויים  2017-2018